top of page
banner web.png

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI

Poslání

Poskytnout ženám a jejich dětem, prožívájícím těžké životní období spojené se ztrátou bydlení,
bezpečný prostor pro naplnění jejich základní životních potřeb a doprovázet je a pomáhat jim v
hledání východika v jejich těžké životní situaci tak, aby se situace stabilizovala a mohly se zapojit do
běžného života společnosti.

IMG_20190912_162357.jpg

CÍLE

(POHLED DO BUDOUCNA)

Cílem je na základě individuálního přístupu rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti uživatelek služby důležité pro řešení jejich nepříznivé sociální situace, tak aby byla uživatelka

 • opustila azylový dům do jiného než azylového bydlení a měla zajištěné vyhovující podmínky pro výchovu dětí

 • Zaměstnaná nebo činila aktivní kroky k získání zaměstnání (pokud nejde o uživatelku na rodičovské dovolené nebo invalidní)

 • Finančně a platebně morální (mít přehled o svých dluzích a schopnosti je splácet)

 • psychicky a sociálně stabilizovaná

(KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME)

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Zletilým i nezletilým matkám s dětmi do 15 let,

 • ženám, kterým byly nebo budou svěřeny děti do 15 let do péče,

 • těhotným ženám,

  v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními  silami.

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT V PŘÍPADĚ:

 • Jste-li cizinka, se kterou se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka,

 • jste-li, aktivní uživatelka omamných látek (neřeší svou závislost),

 • vyžadujete-li speciální potřeby- imobilní, neslyšící nevidomí,

 • jste-li omezená ve svéprávnosti.

K uzavření smlouvy nemusí dojít v těchto případech:

 • Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby,
  - zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  - akutní infekční onemocnění,
  - Vaše chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobemnarušovalo kolektivní soužití,

 • vypověděl Vám poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí
  smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
  vyplývajících ze smlouvy.

 • Z kapacitních důvodů

 • Neposkytujeme-li požadovanou sociální službu

V RÁMCI SLUŽBY NABÍZÍME:

 • Ubytování v klidném prostředí malé obce v blízkosti Ostravy,

 • pomoc při zajištění stravy ( tzn. možnost si uvařit, popřípadě pomoc s vařením)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
  záležitostí v podobě:

  - poskytnutí základního sociálního poradenství (vyřízení soc. dávek apod.)
  - podpora v psychické a sociální stabilizaci,
  - pomoc při řešení nepříznivé životní situace, (co se vlastně stalo a proč)
  - rozvoje rodičovských kompetencí,
  - podpory při upevňování partnerských a rodinných vazeb,
  - ochrany práv dětí a jejich zdravého vývoje,
  - přiměřené asistence s finančními prostředky s cílem získat finanční
  gramotnost a platební morálku, (naučit se hospodařit – vyjít s penězi)
  - zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právník,
  psycholog, psychiatr aj.) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  - pomoci při hledání následného bydlení,                                                                          - pomoc při hledání zaměstnání.

JAK DLOUHO U NÁS MŮŽETE BYDLET

 • Službu je možno využívat zpravidla po dobu nepřevyšující jeden rok.

JAK TO VYPADÁ V DOME SV. EUFRASIE

DALŠÍMI ZPŮSOBY

 • přátelé mohou nás sledovat na Facebooku

 • novináři o nás mohou napsat

 • na svoje weby můžete umístit odkazy na naše stránky

 • můžete nám něco odkázat v závěti.

Kotva 1
 • Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, v budově Domu sv. Eufrasie –
  v Ludgeřovicích, v běžné zástavbě rodinných domů. Dům je působí rodinou a vesnickou
  atmosférou.

 • Pro uživatelky je k dispozici 8 zařízených pokojů s vlastním umyvadlem, lednicí,
  uzamykatelnou komodou, příslušným množstvím postelí a skříněmi. Pokoje lze dovybavit a to vybavením pro malé děti a kojence, postýlka, přebalovací pult, vanička, apod.

 • Dále jedním bytem pro více člennou rodinu – jedná se byt 2 + KK, je vybaven kuchyní
  s lednicí, elektrickou troubou, indukční deskou a veškerým vybavením pro vaření.

 • Pro uživatelky pokojů jsou domě 3 koupelny, a 4 WC, dále společná kuchyň vybavena 3
  kuchyňskými plně vybavenými pulty, jídelna.

 • Pro všechny klienty Služeb Dobrého Pastýře je v domově velká herna, společenská místnost a kreativní herna. Uživatelkám je k dispozici PC. V suterénu budovy se nachází prádelna se sušárnou, k dispozici jsou 3 pračky a jedna sušička. Vedle budovy se nachází bývalé hospodářské stavení a zde je pro klientky kočárkárna a kuřárna. Okolo domu je velká zahrada s pergolou, dětským hřištěm a venkovní sušák.

 • Dopravní dostupnost je cca 10 min na autobusovou zastávku, ze které je možné se dostat do okolních měst Hlučín, Ostrava a Opava. Spojení jsou dostačují během celého dne.

KAPACITA

Kapacita azylového domu je 26 lůžek v 7 pokojích a jednom

bytě pro větší rodinu tj. matka a až 5 dětí.

 • 3 pokoje ......... matka + 1 dítě 

 • 2 pokoje ........ matka + 2 děti

 • 2 pokoje......... matka + 3 děti

 • 1 byt.......................matka + 4 děti

ÚHRADA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM

 • sazba žena bez dítěte ......... 100,-Kč (těhotná od prvního trimestru)
  matka s 1 dítětem ......... 150,-Kč
  matka se 2 dětmi ......... 210,-Kč
  matka se 3 dětmi ......... 270,-Kč
  matka se 4 dětmi ......... 330,-Kč
  matka s 5 dětmi ...............390,-Kč

Výjimečně může být sociální služba poskytnuta matce s více než pěti dětmi – ubytování je
pak řešeno ve dvou pokojích. Stanovená úhrada za ubytování je včetně provozních nákladů
souvisejících s ubytováním.

bottom of page