Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Dům svaté Eufrasie: azylový dům

Cíl

Služby Dobrého Pastýře usilují o to, aby zajistily bezpečné prostředí především ženám a dětem, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a podporovaly a pomáhaly jim k postupné integraci do společnosti. 
 
 

Cílová skupina

Okruh osob

 • rodiny s dětmi (matky s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší problémovou situaci, či prožívají tězké životní období),

 • oběti domácího násilí,

 • oběti obchodu s lidmi,

 • osoby v krizi (ztráta bydlení, prevence ohrožení závislostmi apod.),

 • děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy.

 

Věková struktura cílové skupiny

 • děti od narození do 15 let,

 • nezletilé těhotné ženy a matky (16 – 18 let),

 • dospělé těhotné ženy a matky do 64 let 

 

Územní působnost

Při výběru zájemců o sociální službu upřednostňujeme zájemce s trvalým pobytem na území města Ostravy a Hlučína včetně širších správních obvodů, pak z okolních obcí Moravskoslezského kraje a dále z celé ČR.
 
 

Službu lze odmítnout

 • není – li ubytování z kapacitních důvodů možné,

 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, službu neposkytujeme:
  • osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci,

  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • neposkytujeme-li sociální službu, o kterou osoba žádá,

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování poviností vyplývajících ze smlouvy.

 

Základní činnosti služby

Pomoc při zajištění stravy

Uživatel služby má v rámci poskytnutí  ubytování vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy. 

Poskytnutí ubytování

Ubytování se poskytuje na dobu zpravidla jednoho roku.
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nepříznivá sociální situace je řešena s podporou a pomocí sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách. Uživatelé postupují prostřednictvím dílčích kroků ke svému cíli. Kompetentní zaměstnanci je na cestě k cíli trvale podporují.   
 
 

V rámci služby nabízíme

 • vedení k samostatnému způsobu života,

 • ochranu práv dětí a jejich zdravého vývoje,

 • vedení uživatelů k uvědomění si vlastních práv a povinností,

 • řešení a stabilizaci finanční situace,

 • motivaci uživatelů k sebevzdělávání a hledání zaměstnání,

 • pomoc při hledání následného bydlení,

 • přípravu uživatelů na přechod do následného bydlení.

Kapacita

Kapacita azylového domu je 26 lůžek v 8 pokojích a jednom bytě pro větší rodinu tj. matka a až 5 dětí.

5 pokojů .........matka + 1 dítě ( 2 pokoje 1+dětská postýlka)

2 pokoje ........matka + 2 děti

1 pokoj  .........matka + 3 děti

1 byt pro matku až s 5 dětmi  

 

Soubory ke stažení

Azylový dům - žádost