Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Dům svaté Eufrasie - startovací byty

 

Cíl

Cílem je podporovat a rozvíjet samostatné jednání uživatelů služby a poskytnout jim příležitost k plnému začlenění do společnosti.
 
 

Cílová skupina

Okruh osob

Cílovou skupinou jsou stávající uživatelky azylového Domu sv. Eufrasie, případně uživatelky z dalších azylových domů pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nejméně po 3 - měsíčním pobytu v azylovém domě vykazují základní psychické, fyzické a praktické přepoklady ke zvládnutí samostatného života a zároveň prokazují aktivní přístup při řešení nepříznivé životní situace. 
 

Věková struktura cílové skupiny

 • děti od narození do 15 let

 • matky od nabytí zletilosti do 64 let.

 

Územní působnost

Při výběru zájemců o danou sociální službu jsou upřednostňováni zájemci s trvalým pobytem na území města Ostravy včetně širšího správního obvodu a města Hlučín.

  

Službu lze odmítnout:

 • není – li ubytování z kapacitních důvodů možné,

 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, službu neposkytujeme:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci,

  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • neposkytujeme-li sociální službu, o kterou osoba žádá,

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování poviností vyplývajících ze smlouvy.

 
 

Základní činnosti služby

Pomoc při zajištění stravy
Uživatel služby má v rámci poskytnutí ubytování vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy.
 
Poskytnutí ubytování
Ubytování se poskytuje na dobu zpravidla jednoho roku s možností prodloužení na dobu maximálně 3 let.
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Nepříznivá sociální situace je řešena s podporou a pomocí sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách. Uživatelé postupují prostřednictvím dílčích kroků ke svému cíli. Kompetentní zaměstnanci je na cestě k cíli trvale podporují.
 
 

V rámci služby nabízíme

 • vedení k samostatnému způsobu života,

 • ochranu práv dětí a jejich zdravého vývoje,

 • orientace v aktuálních podmínkách života ve společnosti

 • reflexe vlastního života,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • pomoc při hledání následného bydlení

 

Kapacita

Celkem nabízíme 3 byty 1+kk. Vhodné pro matku se dvěma dětmi.

Službu nově  nabízíme terénní a ambulantní formou v Hlučíně v bytě 2+1 na Zahradní ulici 33.

 

Soubory ke stažení

Žádost pro startovací byt

Žádost - SB - Hlučín 2019.docx