Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Aktuality

20. výročí otevření Domu sv. Eufrasie

   

 

 

 

Uplynulo již dvacet let od otevření dveří první zoufalé matce a jejímu dítěti. Stalo se tak 5. října 1997. Od té doby se dveře Domu sv. Eufrasie nezavřely a zaměstnanci domova podali pomocnou ruku více jak pěti stům rodin a viděli růst, rozvíjet se, smát i plakat přes tisíc dětí. To už si zaslouží děkovat. Za co? Děkovat za možnost vykonávat smysluplnou práci pro druhé, děkovat za materiální zázemí a podporu k činnosti, děkovat za duchovní a morální vedení, děkovat za vykonanou práci. Komu? Zakladateli ostravsko – opavskému biskupství, provozovateli, kterým je Kongregace Služeb Dobrého Pastýře, zaměstnancům, dárcům, sponzorům a všem, kteří nás byť jen dobrým slovem povzbudili v naší nelehké práci. A tak 10. září 2017 proběhly děkovné oslavy při příležitosti 20. výročí založení azylového Domu sv. Eufrasie, jejichž součástí byl i den otevřených dveří.

 

Oslavy byly zahájeny slavnostní mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, jež celebroval pomocný biskup Mons. Martin David, který v bohoslužbě slova upozornil na zodpovědnost člověka za svého bližního, na potřebnost zajímat se o jeho svět, jeho život a jeho sociální prostředí. Na závěr slavnostní mše Mons. Martin David poděkoval přítomným zástupcům kongregace - provinciální představené sr.  Melittě Fragner a statutární zástupkyni pro ČR sr. Ruth Riepan za jejich záslužnou a potřebnou činnost v sociální oblasti.

 

Po skončení mše svaté se pozvaným hostům a široké veřejnosti otevřely dveře Domu sv. Eufrasie. Symbolickému otevření dveří předcházely pečlivé přípravy nejen ze strany zaměstnanců, ale také ze strany samotných klientů. Klientky naleštily každý kousek, jak společných prostor, tak svých bytových jednotek, neboť si uvědomují, že prostředí, ve kterém v současné době žijí je i jejich vizitkou. A tak dům i zahrada se s pomocí všech postupně oděli do slavnostního hávu, pro návštěvníky byla k dispozici video prezentace o našich službách či fotogalerie mapující historii i současnost domova, pro přítomné bylo připraveno drobné pohoštění.

 

Návštěvníci měli možnost se blíže seznámit s tím, jak azylový dům a startovací byty fungují, s metodami práce při poskytování pomoci lidem v nouzi a v těžkých životních situacích a samozřejmě si mohli prohlédnout interiéry i exteriéry domova. Pracovníci zařízení nabídli návštěvníkům základní informace o kongregaci, o její zakladatelce sv. Marii Eufrasii, o historii domova a odpovídali na dotazy návštěvníků.

 

 Z dotazů bylo zřejmé, že azylový dům bývá veřejností často vnímán jako ubytovna, která nabízí pouze střechu nad hlavou. Proto nás potěšilo, že jsme v rámci dne otevřených dveří měli možnost tento vžitý mýtus vyvrátit a návštěvníky blíže seznámit se spektrem odborných činností, aktivit a vzdělávacích či kulturních programů, které pro matky s dětmi pořádáme s cílem rozvíjet jejich osobnost a pomoci jim dospět v zodpovědné občany.

 

Cílem oslav bylo především poděkovat všem, kteří pomáhali domov zakládat, udržet ho v provozu a naplnit jeho hlavní poslání, poděkovat těm, kteří s láskou, trpělivostí a křesťanskou zodpovědností naslouchají matkám a jejich dětem a pomáhají jim překonat těžká životní období. A to se nám, doufám daří. Děkujeme.