top of page
banner web.png

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

CÍL

Služby Dobrého Pastýře usilují o to, aby zajistily bezpečné prostředí především ženám a dětem, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a podporovaly a pomáhaly jim k postupné integraci do společnosti. 

House

DALŠÍMI ZPŮSOBY

 • přátelé mohou nás sledovat na Facebooku

 • novináři o nás mohou napsat

 • na svoje weby můžete umístit odkazy na naše stránky

 • můžete nám něco odkázat v závěti.

CÍL

(POHLED DO BUDOUCNA)

 • Cílem je podporovat a rozvíjet samostatné jednání uživatelů služby a poskytnout jim příležitost k plnému začlenění do společnosti.

 • stávajícím uživatelkám azylového Domu sv. Eufrasie a jejich děti

 • uživatelkám s dětmi z dalších azylových domů pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a to nejméně po 3 - měsíčním pobytu v azylovém domě vykazují základní psychické, fyzické a praktické předpoklady ke zvládnutí samostatného života a zároveň prokazují aktivní přístup při řešení nepříznivé životní situace. 

 • matkám s dětmi s doporučením od sociálního odboru.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Jste-li cizinka, se kterou se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka,

 • jste-li, aktivní uživatelka omamných látek (neřeší svou závislost),

 • vyžadujete-li speciální potřeby- imobilní, neslyšící nevidomí,

 • jste-li omezená ve svéprávnosti.

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT V PŘÍPADĚ:

K UZAVŘENÍ SMLOUVY NEMUSÍ DOJÍT V TĚCHTO PŘÍPADECH

 • Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby,
  - zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  - akutní infekční onemocnění,
  - Vaše chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • vypověděl Vám poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí
  smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
  vyplývajících ze smlouvy,

 • z kapacitních důvodů,

 • neposkytujeme-li požadovanou sociální služby.

(KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME)

SOCIÁLNÍ REHABILITACI POSKYTUJEME V POBYTOVÉ FORMĚ V DOMU SVATÉ EUFRASIE

ZDE VÁM V RÁMCI SLUŽBY NABÍZÍME:

 • Ubytování v 1+KK v klidném prostředí malé obce v blízkosti Ostravy,

 • pomoc při zajištění stravy ( tzn. možnost si uvařit popřípadě pomoc s vařením),

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
  záležitostí v podobě:

       - vedení k samostatnému způsobu života,

       - ochranu práv dětí a jejich zdravého vývoje,

       - orientace v aktuálních podmínkách života ve společnosti,

       - reflexe vlastního života,

       - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

       - pomoc při hledání následného bydlení,

       - pomoc při hledání zaměstnání.

JAK TO VYPADÁ VE STARTOVACÍCH BYTECH SV. EUFRASIE A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

 • Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, v budově Domu sv. Eufrasie –
  v Ludgeřovicích, v běžné zástavbě rodinných domů. Dům je působí rodinou a
  vesnickou atmosférou.

 • Pro uživatelky jsou k dispozici 3 byty 1+KK s vybavenou kuchyní (kuchyňská
  linka, lednice a sporák) dále základním nábytkem a příslušným množstvím
  postelí, každý byt má vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem. Pokoje lze na
  z naší strany dovybavit a to vybavením pro malé děti a kojence, postýlka,
  přebalovací pult, vanička apod.

 • Pro všechny klienty Služeb Dobrého Pastýře je v domově velká herna,
  společenská místnost a kreativní herna. Uživatelkám je k dispozici PC. V suterénu
  budovy se nachází prádelna se sušárnou, k dispozici jsou 3 pračky a jedna sušička.
  Vedle budovy se nachází bývalé hospodářské stavení a zde je pro klientky
  kočárkárna a kuřárna. Okolo domu je velká zahrada s pergolou, dětským hřištěm
  a venkovní sušák.

 • Dopravní dostupnost je cca 10 min na autobusovou zastávku, ze které je možné
  se dostat do okolních měst Hlučín, Ostrava a Opava. Spojení jsou, dostačují
  během celého dne.

SOCIÁLNÍ REHABILITACI POSKYTUJEME V AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMĚ KLIENTŮM UBYTOVANÝCH V BYTECH V HLUČÍNĚ

CO NABÍZÍME

 • ubytování v bytě 2+1 na Zahradní ul. 33, Hlučín

 • nabízíme nácvik péče o domácnost, drobné údržbářské práce, zorganizovaní si času a dne, pracovní terapie

 • nácvik finančního hospodaření včetně hospodaření s energiemi, plánování si nákupů či
  sestavení vhodného jídelníčku

 • pomoc při vyřízení sociálních dávek

 • nácvik při vyhledání lékařů, školek a školských zařízení

 • nácvik vyhledání si potřebných informací na internetu

 • využití kreativní díly, rozvíjení vztahu matky a dítě

 • další fakultativní služby (telefon, internet v rámci ambulantní formy, dále zapůjčení el.
  spotřebičů)

JAK TO VYPADÁ V BYTĚ NA ZAHRADNÍ 33

 • Jedná se o byt standartní kategorie s koupelnou, ústředním topením. Byt je plně vybaven k nastěhování až 6 členné rodiny. V dětském pokoji (ložnici č. 1) jsou umístěny 4 postele pro vytvoření až 4 lůžek. V obývacím pokoji se nachází rozkládací pohovka na spaní. Celkově tedy až 6 lůžek. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a základním nádobím, lednicí a pračku (lze dovybavit, dle možností klienta). V bytě je dostatek úložných prostor. Klient má možnost si po vzájemné dohodě byt dovybavit. Není možné, ale byt přestavovat a dělat velké stavební úpravy. Byt se nachází v běžné panelovém domě v blízkosti nákupní centra i autobusového spojení. Autobusové spojí je zde jak
  v rámci města, tak směrem na Ostravu. Jedná se byt ve 4NP bez výtahu čili nejedná se o bezbariérový přístup, který zde není ani možno zajistit. Domácí řád v souladu s Domácím řádem města a půdorys bytu je přiložen.

 • Dále je sociální služba poskytováni i ambulantní formou v Domě sv. Eufrasie v Ludgeřovicích, kde se nachází i pobytová forma této služby. Klienti zde mají k dispozici v určených hodinách sociálního pracovníka a dále možnost se rozvíjet v rámci kreativní dílny, využít pc a internet, případné vzdělávací akce a pravidelné mše v naší kapli. Ostatní nácviky (např.nácvik vaření) jsou prováděny přímo v bytě.

ÚHRADA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM

Ve startovacích bytech svaté Eufrasie

 • 1 pračka/týden ....... 215,-

 • 2 pračka/týden ....... 220,-

 • 3 pračka/týden ....... 225,-

 • 4 pračka/týden ....... 230,-

V bytě v Hlučíně se platí standartní nájemné městu Hlučín včetně vodného a služeb, dále se platí záloha na spotřebu elektrické energie. Vše podléhá standartnímu vyúčtování. Poskytováné sociální služby poskytujeme tak jako ostatním klientům zdarma.

Poslání – co a jak děláme

Poskytnout ženám a jejich dětem, prožívajícím těžké životní období spojené se ztrátou bydlení a
zároveň pobytem v naší nebo jiné sociální službě delší období pro nalezení východiska v jejich těžké
životní situaci tak, aby se situace stabilizovala a mohly se zapojit do běžného života společnosti.

img_20191101_093322.jpg
bottom of page