top of page
banner web.png

SVATÁ EUFRASIE

  • Marie Eufrasie sv. řeholnice, sv. Marie Eufrasie Pelletierová, křestním jménem Růžena Virginie, * 31. 7.1796 Noirmoutier, + 24. 4.1868 Angers ve Francii, v 18 letech vstoupila do řádu sester Notre Dame od Útočiště, který založil sv. Jan Eudes, v r. 1825 se stala představenou, v řádu založila společnost magdalenitek, pro ženy kajícnice, zreformovala řád sester Notre Dame, který přejmenovala na Sestry Naší milé Paní od lásky Dobrého Pastýře, pětkrát byla zvolena představenou. Za svůj život založila 110 klášterů a měla více jak 2000 sester po celém světě, 30.4. 1933 byla blahořečená Papežem Piem XI a 2.6 1940 ji Papež Pius XII přijímá za seznamu svatých. Sestry z různých kontinentů se stále znovu orientují podle myšlenkového bohatství své zakladatelky, podle její dynamiky a otevřenosti k potřebám doby. Měla odvahu jít novými cestami, aby prožívala své poslání účinněji a obsáhleji. Její vzor zůstává stále aktuální.

PRINCIPY

NAŠE REGISTRACE

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské

Právní forma: církevní právnická osoba

Právní zástupce: ředitelka, Ing. Lenka Kseničová

Působnost: sociální služby: Česká republika

Financování: Sociální služby, které poskytujeme jsou financovány z dotací z EU, 

Moravskoslezského kraje, Města Ostravy, Města Hlučín a dalších darů.

Registrace: Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob v ČR

spravovaný Ministerstvem Kultury ČR

registrační číslo: 8/1-08-704/1997

bottom of page