Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Služby Dobrého Pastýře

Služby Dobrého Pastýře vznikly v únoru 1997 jako soukromé sdružení křešťanů v rámci Římskokatolické církve v Ostravsko-opavské diecézi. V říjnu téhož roku otevřelo Dům sv. Eufrasie, ve kterém poskytuje sociální služby.
 
Sdružení provozuje mezin
árodní Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře (Sestry Dobrého Pastýře) - provincie rakousko-švýcarsko-česká. Sester Dobrého Pastýře je přibližně 4 000 ve více než 70 zemích světa. Na území České republiky slouží sestry jíž od roku 1992.
 
Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře má jako nevládní organizace zvláštní poradní status u OSN Hospodářské a sociální rady (ECOSOC). 
 
V Domě sv. Eufrasie se nachází azylový dům pro matky s dětmi a tři startovací byty.
 
Sdružení se řidí heslem svaté Marie Eufrasie zakladatelky kongregace Sester Dobrého Pastýře:  
Jeden člověk má větší cenu než celý svět.

 

Poslání

Na základě principu víry v důstojnost a cenu každého člověka je posláním Služeb Dobrého Pastýře účinně doprovázet a pomáhat ženám, dětem a mládeži, prožívajícím těžká životní období, podporovat je v jejich snahách dospět v zodpovědné občany a hodnotně se začlenit do společnosti a současně najít smíření.

 

Principy služby

  • dodržování práv uživatelů
  • individuální přístup k uživatelům
  • zacházení s uživateli s láskou a úctou
  • podpora aktivního přístupu uživatelů k řešení své situace
  • bezplatné poskytování základního sociálního poradenství
  • uplatňování křesťanských přístupů k potřebám uživatelů